SD系列直行程电动执行机构

 

B+Z250电动执行机构

2018-03-16

B+Z伯纳德直行程电动执行机构是输出直线位移的电动执行机构,可用于控制各种需要直线位移的调节阀,如单、双座调节阀、套筒阀、高温高压给水、减温水等调节阀。

A+Z/B+Z伯纳德电动执行器型号表

天中新伯直行程型号

额定负载Nm

额定行程㎜

额定速度㎜/s

阀杆连接孔

法兰连接

法兰内径

连接孔

单相220V

三相380V

A+Z64/K0610

A+Z64/F0610

6400

10

0.6

M8×1.25

φ80

φ60

2孔φ11

A+Z64/K1210

A+Z64/F1210

1.2

A+Z64/K0616

A+Z64/F0616

16

0.6

A+Z64/K1216

A+Z64/F1216

1.2

A+Z64/K1816

A+Z64/F1816

1.8

A+Z64/K0625

A+Z64/F0625

25

0.6

M12×1.25

φ105

φ80

4孔φ11

A+Z64/K1225

A+Z64/F1225

1.2

A+Z64/K1825

A+Z64/F1825

1.8

A+Z64/K0640

A+Z64/F0640

40

0.6

A+Z64/K1240

A+Z64/F1240

1.2

A+Z64/K1840

A+Z64/F1840

1.8

A+Z64/K1260

A+Z64/F1260

60

1.2

M16×1.5

φ118

φ95

A+Z64/K1860

A+Z64/F1860

1.8

A+Z100/K0616

A+Z100/F0616

10000

16

0.6

A+Z100/K0625

A+Z100/F0625

25

0.6

A+Z100/K1225

A+Z100/F1225

1.2

A+Z100/K1825

A+Z100/F1825

1.8

A+Z100/K0640

A+Z100/F0640

40

0.6

A+Z100/K1240

A+Z100/F1240

1.2

A+Z100/K1840

A+Z100/F1840

1.8

A+Z100/K1260

A+Z100/F1260

60

1.2

A+Z100/K1860

A+Z100/F1860

1.8

A+Z160/K1225

A+Z160/F1225

16000

25

1.2

M20×1.5

φ135

φ100

6孔φ18

A+Z160/K1240

A+Z160/F1240

40

1.2

A+Z160/K1840

A+Z160/F1840

1.8

A+Z160/K1260

A+Z160/F1260

60

1.2

A+Z160/K1860

A+Z160/F1860

1.8

A+Z160/K1200

A+Z160/F1200

100

1.2

A+Z160/K1800

A+Z160/F1800

1.8

B+Z250/K1240

B+Z250/F1240

25000

40

1.2

M27×2

φ135

φ100

6孔φ18

B+Z250/K1840

B+Z250/F1840

1.8

B+Z250/K1260

B+Z250/F1260

60

1.2

A+Z250/K1860

B+Z250/F1860

1.8

A+Z250/K1200

B+Z250/F1200

100

1.2

A+Z250/K1800

B+Z250/F1800

1.8


伯纳德直行程电动执行器外形尺寸图: